THE LARGEST IN POLAND NETWORK OF
MEDICAL AND SPORTS-MEDICAL FACILITIES

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe_nr RPZP.01.01.00-32-00061701 – W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Katarzyną Żak tel. 609 442 071, e-mail: biuro@spondylus.pl

W wyniku postępowania do zapytania ofertowego nr RPZP.01.01.00-32-0006/17/01 z dnia 05.06.2017 r., dotyczącego wyboru Wykonawcy usługi doradztwa w ramach projektu „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” prowadzonym przez Wnioskodawcę: PODOLOGIA.PL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oświadczamy, że w toku oceny ofert wybraliśmy następujących wykonawców: Panią Marzenę Woch, Panią Joannę Popkowską, Pana Tomasza Zdeb.

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze ofertowe pozostałym oferentom. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 609 442 071.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017 z dn. 7.08.2017 r. Zapytanie ofertowe_1_07_2017_z_dn_7_08_2017 w ramach Projektu pt. „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie powyżej kwoty 50.000 zł netto. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”.

W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników w wersji .doc do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Marceliną Bitenc-Jasiejko tel. 607 602 175, e-mail: mb@podologia.pl

W związku z zapytaniem ofertowym nr 1/07/2017 w trybie udzielenia zamówienia „zamówienie powyżej kwoty 50.000 zł netto” na „Dostawę materiałów do wkładek i butów indywidualnych” w ramach Projektu pt. „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020” informujemy, że jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty firm:

W zakresie CZĘŚCI I i CZĘŚCI II –  POLTING FOAM, ul. Jagodowa 10 44-109 Gliwice
W zakresie CZĘŚCI III i CZĘŚCI IV – ZAKŁAD REHABILITACJI RELAX ADAM ZOSTAWA SPECJALISTYCZNY SKLEP ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO, ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze ofertowe pozostałym oferentom. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 607 602 175.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 z dn. 14.09.2017 r.  Zapytanie ofertowe_1_09_2017_z_dn_14_09_2017 w ramach Projektu pt. „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie o wartości 20 000 – 50 000 zł netto. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”.

W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników w wersji .doc do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Marceliną Bitenc-Jasiejko tel. 607 602 175, e-mail: mb@podologia.pl

 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017 z dn. 15.11.2017 r.  Zapytanie ofertowe_1_11_2017_z_dn_15_11_2017 w ramach Projektu pt. „Opracowanie urządzenia do automatyzacji produkcji indywidualnych wkładek ortopedycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie o wartości 20 000 – 50 000 zł netto. Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”.

W sprawie dodatkowych informacji oraz pobrania odpowiednich załączników w wersji .doc do niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Marceliną Bitenc-Jasiejko tel. 607 602 175, e-mail: mb@podologia.pl

Contact us!

Rafał Jakacki
+48 783 967 137
rj@podlogia.pl

Karolina Trąbska
+48 608 319 398
kk@podologia.pl

Skonfiguruj gabinet

Skonfiguruj gabinet

Gabinety partnerskie

Gabinety partnerskie

Szkoła Podologii

Szkoła Podologii

Sklep podologiczny

Sklep podologiczny

Cykliczne Webinaria

Cykliczne Webinaria
Poznaj etapy tworzenia twojej placówki medycznej
EQUIPMENT
TRAININIG
DEVELOPMENT
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. czytaj więcej